Zubné šperky

kamen

Kontaktné údaje

Telefón:

+421 908 541 930

Email: ambulancia@azdental.sk

 

DENTÁLNA HYGIENA   
Vstupná návšteva
(vstupné vyšetrenia, motivácia a inštruktáž, odstránenie zubného kameňa a povlaku, leštenie zubov)
40 €
Kontrola/prípadne nutné ďalšie sedenie /u pacientov s parodontálny problémom 30 €
Recall – kontrola
(návšteva do 6 mesiacov od vstupnej návštevy)
35€
len Pieskovanie Air flow 20 €
Ošetrenie citlivých krčkov 1 zub 3€
Bielenie zubov v ambulancii

170-200 €
Domáce bielenie
/50-70€/
Aplikácia zubných šperkov od 35 €

DENTÁLNA HYGIENA - DETI DO 15 ROKOV

 
Vstupná návšteva
(vstupné vyšetrenia, motivácia a inštruktáž, odstránenie zubného kameňa a povlaku, leštenie zubov)
30€
kontrola (do 2-3 tyždňov od vstupnej navštevy) plus fluoridácia. 25€
Poradenstvo a inštruktáž pre matky s deťmi do 6rokov/mliečny chrup/

30€
Deti 6-12 zmiešaný chrup +fluoridácia
30€

PEČATENIE ZUBOV

 
Pečatenie 1 zub 10-15 €

LIEČBA PARODONTITÍDY

 
Čistenie parodontálneho vačku hlbšieho ako 5,5 mm 1 zub,výplach PV a ošetrenie curasept gélom  5 €

Inštruktáž dentálnej hygieny s pomôckami /záleží od typu pomôcok/, výplachy a ošetrenie Paro vačkov 5-10€