Zubné šperky

kamen

Kontaktné údaje

Telefón:

+421 908 541 930

Email: ambulancia@azdental.sk

IMGL6130

 Bc. Katarína Lesayová

---------------------------------------------------------------------------

- 2009-2013 Cirkevné gymnázium sv. Michala archanjela Piešťany

- 2014-2018 inštitút fyzioterapie, liečebnej rehabilitácie v Piešťanoch

- Od roku 2016 cca lektorka cvičení pre deti-Zakladateľka tanecno pohybového štúdia Fitbambulka. Lektorka detskej jogy, zdravých nožičiek.

- Od roku 2018 sa venujem pohybovým krúžkom v škôlkach,organizáciu letných tanečno pohybových táborov

- 2021 - AZdental s.r.o-administratívna činnosť,poradenská činnosť v oblasti výživy motivácia ,inštruktáž deti a edukačná činnosť