Zubné šperky

kamen

Kontaktné údaje

Telefón:

+421 908 541 930

Email: ambulancia@azdental.sk

Úsmev je druhá najlepšia vec, ktorú môžete urobiť perami. (Ian Segail)

 

evka deti

 Mgr. Eva Belancová, zubná preventistka

---------------------------------------------------------------------------

V roku 2004 absolvovala školenie Preventistka v stomatológii v Prešove a následne začala vykonávať svoju prax v Dental Studiu 2001.

Od r. 2004 patrila k tímu Dental Studia 2001 v Piešťanoch.

Teoretické a praktické znalosti rozvíjala v oblasti dentálnej hygieny v Dental Studiu 2001 počas rokov 2004-2007.

V rokoch 2007-2011 vyštudovala Vysokú školu zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

Od roku 2014 svoju prax v oblasti prevencie a podpory orálneho zdravia u detí a dospelých ďalej rozvíjala v zubnej  ambulancií MuDr. Miroslavy Čechovej v Piešťanoch. Špecializuje sa na šírenie osvety v oblasti prevencie prostredníctvom prednášok a praktických ukážok starostlivosti o orálne zdravie.

Zameriava sa hlavne na deti predškolského veku a ich rodičov. Je ústretová k novým poznatkom a trendom.

V roku 2014 absolvovala kurz dentálnej prevencie a pravidelne sa vzdeláva v odbore dentálnej hygieny.

od roku 2018 pracuje v Azdental s.r.o